KÄRLEKSFULL . MINNE

CARL KÖHLER . 1919-2006

VÄLKOMMEN TILL UTSTÄLLNINGSLOKALEN
Carl Köhler
“Varje anlete besitter en viss överdrift - vill leva vidare hos betraktaren. Kanske söker jag övertonerna i ett anlete, den poetiska dimensionen.”

“Varje anlete besitter en viss överdrift - vill leva vidare hos betraktaren. Kanske söker jag övertonerna i ett anlete, den poetiska dimensionen.”

Han experimenterade gärna med olika uttryck och tekniker. Sina motiv hämtade han ofta inom teater, musik, dans och litteratur. Inträngande porträtt av författare intar en särställning i hans produktion. I utställningen visas porträtt utförda i olja, akryl samt teckningar och grafik, av både svenska och internationella författare.

Carl Köhler Collection
INTENSIV . EMOTIONELL
Carl Köhler
"En bild av kroppens språk: skeenden av saga, drama och lek."

"En bild av kroppens språk: skeenden av saga, drama och lek."

Carl Köhler var en konstnär med en intensiv relation till klassisk musik. Den fanns med honom överallt i livet. I utställningen Bilder av dans och toner visas bilder präglade av musik, dans och litteratur, varifrån han hämtade sin inspiration, sin känsla, kraften och rörelsen i sina målningar.

MODERNISTISK TRADITION . UTGÅNGSPUNKT

Men det var kroppar, kanske mer så än människor, som Köhler till stor del ägnade sig åt under det senare skedet av konstnärskapet – där han in i det sista behöll sin kreativet. Med en modernistisk tradition som utgångspunkt reducerade och abstraherade han kroppsformerna till en säregen förhöjning. Hans behärskning av medlen och uttrycken är enastående, såväl i måleri som i de assemblage han skapade på olika typer av plattor och skivor med häftade bitar av duk eller limmade bitar av andra material. Inte sällan lyckades han skapa en egensinnigt levande, taktil ytstruktur.

Carl Köhler: Carl Köhler: the development of story drama and play

HANS ARBETE TALAR FÖR SIG SJÄLV

Det goda resultatet beror inte enbart på Köhlers förmåga att lyfta fram det poetiska utan även på hur han gjorde det. Han var fullkomligt lojal mot det uttryck han ville uppnå och använde den teknik som krävdes vare sig det var gouache, kollage, tusch eller något annat.
Carl Köhler gestaltade med inträngande psykologisk blick, uppenbar djup bekantskap med deras verk och ett estetiskt-tekniskt språk av hög kvalitet, exempelvis Samuel Becketts personlighet och författarskap i kombination med ett professionellt handlag ger till resultat ett fullödigt konstverk.
KONTAKT MED

henry@carlkohler.se