SJÄLVPORTRÄTT 1981 CAPRIANAIS NIN OLJA PÅ MASONIT 1985 - 1990